RijksoverheidDen Haag, maandag 28 oktober 2019

Wie durft!?

De stad lééft en staat prominent op de agenda. Ook bij jou? Noteer dan alvast in je agenda: de Dag van de Stad in Den Haag op maandag 28 oktober. Tijdens dit jaarlijkse evenement komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Wie durft?!

Natuurlijk besteden we, zoals elk jaar, volop aandacht aan de grote vraagstukken en innovatieve oplossingen van nu. Hét thema van de Dag van de Stad 2019 is dan ook bestuurlijke moed.
Onder de titel 'Wie durft?!' geven we het podium aan ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, actieve inwoners én bestuurders. Wat al deze mensen bindt is hun lef, cojones en gotspe. De Dag van de Stad biedt een warm welkom aan stedelijke visionairs die verder durven kijken dan hun neus lang is. Aan mensen die vastgeroeste denkpatronen loswrikken, met een boog om ingesleten olifantenpaden heenlopen en juist nieuwe routes uitstippelen. Het tonen van lef is ook durven staan voor jezelf in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld als je wordt bedreigd, geïntimideerd of bespot. Hoe blijf je dan koersvast als professional én als mens?

Meer weten en ideeën delen?

Vanaf begin april kun je via deze website een voorstel voor presentaties, workshops, debatten aan ons doorgeven. Verzamel dus alvast je wildste plannen, je meest tegendraadse ideeën en oplossingen die vragen om spierballen. Durf jij?

Het programma maken we in de zomer bekend. Dan start ook de inschrijving. Op deze website houden we je regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

O, o, Den Haag: gaststad Dag van de Stad 2019

Na een bidbookprocedure waarin enthousiaste voorstellen ontvangen werden uit Den Bosch, Ede en Den Haag, heeft de jury besloten Den Haag voor te dragen als gaststad voor de Dag van de Stad op 28 oktober 2019.

“Het was een moeilijke beslissing”, aldus programmamanager Frank Reniers van Agenda Stad, dat de Dag van de Stad organiseert met partners als de G4, G40, Platform31 en VNG. De jury, bestaande uit de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maarten Schurink en burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort, gaststad van de afgelopen Dag van de Stad, liet zich uiteindelijk overtuigen door de aantrekkelijke presentatie, de grondige uitwerking, de insteek van het programma en de kwaliteit van de excursies of ‘stadssafari’s’ zoals Den Haag ze gedoopt heeft.

De jury constateerde dat alle drie bidbooks voldeden aan de gestelde eisen. Den Haag presenteerde het bidbook in de vorm van een website, waarin ook een videoboodschap was opgenomen. Daarin houdt wethouder Boudewijn Revis een warm pleidooi voor zijn stad en maken we kennis met een aantal van de excursielocaties. Ede stuurde ook een video in, waarin burgemeester René Verhulst hoogstpersoonlijk zijn stad als gaststad aanprijst, als koploper op het thema ‘food’. Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen, in een schone omgeving’, dat is het devies van Ede. Den Bosch diende naast een video waarin zelfs met Bossche bollen werd geschermd, een aanstekelijke presentatie in en scoorde punten met veel bestuurlijke commitment en het veelzijdige en goed bereikbare congrescentrum 1931. Waar Den Haag het ruime congrescentrum World Forum opperde, diende Ede de kazerneterreinen van de voormalige Mauritskazerne in als hoofdlocatie, een authentieke en inspirerende omgeving.

Maar uiteindelijk gaf de uitwerking van het programma, de organisatorische slagkracht en de excursies de doorslag. De jury was ervan overtuigd dat alle kandidaatsteden in staat waren een inspirerend en uitdagend programma te bieden tegen de achtergrond van hun mooie stad waarin een verscheidenheid aan innovatieve organisaties en bedrijven werken aan de stedelijke vraagstukken van vandaag en morgen, maar Den Haag kwam met het meest overtuigende voorstel. Naast 15 stadssafari’s op uiteenlopende terreinen als energie, welzijn, kennis en moderne stedenbouw, was ook de leergierige houding van Den Haag doorslaggevend: “We doen hier veel goed en delen onze kennis graag met anderen, maar wij hebben niet overal de antwoorden op en willen daarom vooral ook heel graag leren van andere steden”, zo gaf directeur Economie, Mobiliteit en Ruimte Peter Kievoet van Den Haag te kennen bij de overhandiging van het bidbook. Deze uitgestoken hand past naadloos bij de opzet van de Dag van de Stad, oordeelde de jury, omdat het een gezamenlijke dag is, vóór en dóór bestuurders, ambtenaren, wetenschappers, actieve inwoners en ondernemers, waarin we leren van elkaars successen én van elkaars falen.

Den Haag is blij met de toekenning, vertelt wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie Robert van Asten: “Wij zijn ontzettend trots dat wij in 2019 gaststad mogen zijn voor de Dag van de Stad. Den Haag is in veel opzichten uniek, als regeringshoofdstad en als groeistad met een enorme diversiteit maar met beperkte ruimte, ingeklemd tussen zee en andere gemeenten. Maar in veel opzichten zijn onze opgaven ook dezelfde als die van andere steden. Want ook wij willen economisch weerbaar blijven, ons aanpassen aan het veranderende klimaat en oog hebben voor een circulaire economie en andere manieren om de transitie naar duurzame economie in te vullen. En we willen dat iedereen in onze stad meedoet en mee kán doen. Daarom laten wij op 28 oktober niet alleen graag in verschillende stadssafari's zien hoe wij omgaan met deze opgaven, maar zijn we vooral ook heel benieuwd naar de lessen die andere steden uit succesvolle - en minder succesvolle - initatieven getrokken hebben. Laten we op maandag 28 oktober in het World Forum vooral van elkaar leren!"

Nadere informatie over het programma van De Dag van de Stad in Den Haag volgt uiteraard. Reniers: “We willen heel graag Ede en Den Bosch bedanken voor de tijd die en het enthousiasme dat zij gestoken hebben in hun bidbook. We zijn vereerd dat zij deze jaarlijkse inspiratiedag over stedelijke vraagstukken wilden organiseren en we gaan zeker nog in gesprek om te kijken hoe de slimme stedelijke innovaties waarmee zij zich onderscheiden ook een plek in het programma kunnen krijgen.”

Terugblik 2018

Ruim 1800 stedelijke professionals, actieve inwoners, wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kwamen op maandag 29 oktober 2018 op de Wagenwerkplaats in Amersfoort samen. Onderwerp van gesprek: de stad in balans. Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen?

Het hoofdpodium trok veel toehoorders met inspirerende topsprekers zoals vermaard architect Francine Houben, voorvechter van de energieneutrale samenleving Marjan Minnesma en rijksbouwmeester Floris Alkemade. Ook de lunchlezing van Leo Blokhuizen, een muzikale reis langs een aantal Nederlandse steden, waardeerden de deelnemers hoog. Twaalf deelcongressen met meer dan 200 sprekers gingen dieper in op stedelijke vraagstukken als mobiliteit, klimaatadaptatie en de bouwopgave. Daarnaast organiseerde gaststad Amersfoort excursies naar de meest innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten. 

Aan het eind van de dag kwam iedereen samen om te luisteren naar New Yorkse stadsvernieuwer Robert Hammond – het hoogtepunt van de dag. Hij vertelde over het succes van The High Line, een verlaten spoorlijn dwars door Manhattan die werd getransformeerd tot groen stadspark en inmiddels meer dan 7 miljoen bezoekers per jaar heeft. De minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, sloot de dag af.

Op deze site vindt u de beschikbare presentaties van de workshops en kunt u nog eens terugkijken naar de last lectures op het hoofdpodium of bekijk de foto’s en filmregistratie van de Dag van de Stad.

 

Verslagen

Verslag Agenda Stad
Werk samen, neem risico en stel de mens centraal

Compilatiefilm

Fotoverslagen

Bekijk fotoverslag 1

Bekijk fotoverslag 2

Organisatie

rijksoverheid g4 g40 ipo vng platform31 NKN agendastad