Rijksoverheid

Maandag 29 oktober 2018
WAGENWERKPLAATS, AMERSFOORT


BESTEL JE TICKETS HIER

Programma

Welkom op de Dag van de Stad 2018. De tweede editie van het congres heeft als thema 'De stad in balans.' Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen uiteenlopende belangen in onze groeiende steden en stedelijke regio’s? Tussen bezoekers en bewoners? Tussen steen en groen? Tussen welvaart en welzijn? Je hoort en ervaart het in last lectures door topsprekers op het hoofdpodium, in elf deelcongressen en in excursies. Graag zien we je op maandag 29 oktober op de Wagenwerkplaats in Amersfoort.

Op de Dag van de Stad kun je je eigen programma samenstellen. De deelcongressen in de monumentale gebouwen van de Wagenwerkplaats bestaan uit een ochtend- en middagdeel. Wil je de diepte in op één thema, dan kun je beide sessies bezoeken. Wil je juist eens wat breder kijken? Kies dan voor twee verschillende deelcongressen. Of kies voor een serie last lectures en luister naar een keur aan topsprekers. Wil je met eigen ogen eens kijken hoe het er in de praktijk van Amersfoort aan toe gaat? Dan kun je je opgeven voor een excursie. Rondom deze sessies kun je in de Rijtuigenloods de  informatiemarkt bezoeken.

Tijden

09.00 – 10.00 uur Ontvangst en informatiemarkt in de Rijtuigenloods
10.00 – 10.15 uur Opening met Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
10.15 – 10.30 uur Naar locaties deelcongressen, naar hoofdpodium Rijtuigenloods of naar vertrekpunt excursies
10.30 – 12.15 uur

Last lectures hoofdpodium, serie 1 (Jan Latten, Marjan Minnesma en Roger van Boxtel)
Deelcongressen, sessie 1
Excursies, ronde 1

12.15 – 13.45 uur Lunch en informatiemarkt in de Rijtuigenloods, programma hoofdpodium
13.45 – 15.30 uur Last lectures hoofdpodium, serie 2 (Francine Houben, Floris Alkemade, Willemijn Verloop, Ernestine Comvalius)
Deelcongressen, sessie 2
Excursies, ronde 2
15.45 – 16.30 uur 

Slotprogramma in de Rijtuigenloods met o.a. minister Kajsa Ollongren van BZK en Robert Hammond (oprichter The High Line New York)

16.30 - 17.30 uur Netwerkborrel en informatiemarkt in de Rijtuigenloods

 

 

 

 

Last Lectures

Als u de wereld nog één keer mocht toespreken, wat zou u dan vertellen? Die vraag leggen we voor aan nationale en internationale topsprekers die zich bezighouden met verschillende aspecten van de stad. Op het grootste podium van de Dag brengen zij hun allerbelangrijkste boodschap onder de aandacht.

Deelcongressen

Je kunt op de Dag van de Stad kiezen uit elf deelcongressen in de diverse fraaie gebouwen op de Wagenwerkplaats. Elk deelcongres bestaat uit een ochtend- en middagdeel die je beiden kunt volgen, maar je kunt ook voor één dagdeel kiezen en deze combineren met een serie last lectures, een ander deelcongres of een excursie. Let op: zorg dat je bij deelcongressen en excursies op tijd aanwezig bent!


Hoe zorgen we ervoor dat de stad toegankelijk blijft voor mensen en goederen? Uw gastheer in de Verkeerstuin is mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg.

In de ochtend gaan we in op de vraag hoe we steden zo kunnen inrichten dat minder verkeer nodig is. We zoomen in op de vraag hoe we kunnen zorgen dat duurzame mobiliteit een prominente rol binnen gebiedsontwikkeling gaat spelen. Arie Bleijenberg (TNO, Business Director Infrastructuur) bijt het spits af met een presentatie over mobiliteit na het autotijdperk: in 2050 leggen we meer kilometers af in een vliegtuig dan in een auto. In de middag staat de vraag centraal hoe we vervoerssystemen in en tussen steden zo kunnen inrichten dat mobiliteit snel, comfortabel en duurzaam is. Gaat het om nieuwe transportmiddelen of juist om intelligente communicatie? We laten ons inspireren door Stephan Bendiks (architect en lid van Dutch Cycling Embassy): ‘E-bike, de stille revolutie’. Daarna komen fraaie voorbeelden van nieuwe of andere vervoersmiddelen aan bod.

Hoe kunnen we toe met minder fossiele brandstoffen en hoe kunnen we materialen nog beter hergebruiken? Onder leiding van Carolien van Hemel, directeur van het Utrecht Sustainability Institute, gaan we in de ochtend in op de vraag hoe steden kunnen inzetten op minder materiaalverbruik. Spreker Carolien Gehrels (directeur Big Urban Clients Arcadis) geeft een preview van de uitkomsten van de Sustainable Cities Index 2018 en vertelt over de ervaringen van wereldsteden bij duurzame, stedelijke ontwikkeling. In de middag gaat Marjan Minnesma (Urgenda) in op steden die in haar visie de gangmakers zijn in duurzaam materiaalgebruik en in hoogwaardig hergebruik. Zowel in de ochtend als de middag kun je verscheidene workshops volgen.

Hoe kun je je als stad wapenen tegen grote tegenslag zoals natuurgeweld, rellen en aanslagen, het verlies van een industrietak? Dat thema staat centraal in dit actuele deelcongres in de Veerensmederij.  In de ochtend staat het voorkomen van tegenslag centraal. Chief Resilience Officers Anne-Marie Hitipeuw (Den Haag) en Arnoud Molenaar (Rotterdam) laten de kansen zien die het ontwikkelen van integrale resilience-strategieën voor je stad oplevert. Architecte Francine Houben gaat in op hoe je gebouwen en gebieden veerkrachtig ontwerpt. In de middag neemt professor Ira Helsloot (Crisislab) je mee in de wereld van crisisbeheersing: hoe reageer je snel en adequaat op een noodsituatie, en hoe kun je op de langere termijn sterker uit een crisis komen? Zowel in de ochtend als in de middag sluiten we af met diverse keuzeworkshops waar je zélf de opgedane inzichten meteen kunt uitproberen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iederéén wordt gezien in de stad? Dat iedereen kan meedoen? Daarover gaat het onder leiding van Esther van der Voort in misschien wel de meest bijzondere locatie van het congres: het Cliniclowns College. In de ochtend zoomen we in op hoe we bij zorgvragen beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van groepen inwoners. In de middag laten we ons inspireren hoe we de zorg kunnen verbeteren voor mensen die ondersteuning nodig hebben. Je maakt kennis met diverse prachtige, innovatieve initiatieven uit steden in heel Nederland. Samen vertellen zij het verhaal van hoe het sociaal domein in de Nederlandse steden een revolutionaire verandering doormaakt.

Voor grote opgaves als klimaatverandering en voldoende woningen moeten steden steeds meer opschalen naar de regio. Tegelijkertijd gebeurt het werk in de stad steeds meer in de wijk, samen met actieve inwoners en organisaties. Hoe kunnen steden als inspirerende partner in deze netwerken samenwerken? Daarover buigen we ons onder leiding van Boudewijn Steur, programmamanager Democratie en Bestuur van het ministerie van BZK, in Circusschool Amersfoort (immers: de plek waar je leert balanceren!).

In de ochtend richten we ons op nieuwe samenwerkingsvormen tussen inwoners en overheid. We halen de inspiratie onder meer uit New York. Robert Hammond richtte daar met buurtgenoten The High Line op, het inmiddels wereldberoemde ‘park in the sky’. Zijn partner Dan Barash volgde een paar jaar later met The Low Line, een initiatief voor een groot park onder de grond. Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker) vertaalt de verhalen naar de Nederlandse context. Daarna schuift u aan bij inspirerende praktijkcases uit diverse Nederlandse steden. In de middag verplaatsen we de aandacht naar regionale samenwerking. Welk schaalniveau van samenwerking kies je voor welk type vraag? Hoe kom je tot een vitale samenwerking? En hoe houden we het democratisch?

Kom naar het deelcongres De Creatieve Stad in het sfeervolle Centraal Ketelhuis en ontmoet de makers: architecten, ontwerpers, kunstenaars, theatermakers. De creatieve geesten die telkens weer onverwachte oplossingen verzinnen voor de soms taaie problemen waar de stad zich voor gesteld ziet. In de ochtend hoort en zie je prachtige voorbeelden van hoe zij kunnen helpen bij het fysiek ontwikkelen van een mooie, levendige, vitale stad, juist ook op de plekken waar dat niet vanzelf gaat. In de middag komen fraaie voorbeelden voorbij van hoe de creatieve professionals op sociaal gebied verrassende interventies kunnen ontwerpen. Dit deelcongres staat onder leiding van Elisabeth van den Hoogen.

‘Van wie is de stad?’ Die vraag staat centraal in dit deelcongres onder leiding van journaliste Floor Milikowski, die hierover recent het gelijknamige boek publiceerde. Hoe kan een stad economisch succesvol zijn en tegelijkertijd leefbaar, een fijne plek om te wonen? Hoe houden we welvaart en welzijn met elkaar in balans? In de ochtend lopen we met Floor virtueel door haar Amsterdam, dat dreigt te bezwijken onder haar eigen succes. We gaan daarna met een aantal experts in op de vraag hoe je de fysieke ruimte zo inricht dat deze recht doet aan de economische- en woonbelangen van iedereen. In de middag richten we ons op de sociaal-economische kant en starten we met interessante cijfers van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. Hoe kunnen we de stadseconomie zo inrichten dat iederéén profiteert?

Meer bewegen, gezonder eten: het recept voor een lang en gelukkig leven. Maar hoe doe je dat in een stad die steeds voller wordt en de druk op de publieke ruimte steeds groter? En hoe stimuleer je gezond eten in een omgeving waarin verleidingen van onder meer fast food letterlijk om de hoek liggen? Daarover gaat dit deelcongres in het fraaie DLC Restaurant. In de ochtend  richten we ons op het makkelijker maken voor inwoners van de stad om meer te bewegen. David van Bodegom (Leyden Academy) gaat in op de vraag hoe je mensen daartoe kunt verleiden gevolgd door interessante voorbeeldprojecten en workshops. De middag  staat in het teken van gezond eten en start met een inspirerende lezing van Roel Hermans (Voedingscentrum)  over het ombuigen van ongezond eetgedrag. Dagvoorzitter is Mieke Spaans, manager communicatie & strategie bij Jongeren Op Gezond Gewicht.

In Nederlandse steden staan we voor grote transformatieopgaven. Zo moeten er voor 2040 een miljoen woningen bij en willen we in 2050 volledig van het aardgas af zijn. Onder leiding van Suzanne Potjer en Peter Pelzer van Urban Futures Studio (Universiteit Utrecht) kijken we hoe we deze kans kunnen benutten en tegelijkertijd werken aan een brede stadsvernieuwing.  Hoe we ‘wijken van de toekomst’ kunnen realiseren waar het leven niet alleen bestaat uit minder gas en meer bakstenen, maar waarin er op allerlei manieren vooruitgang is bereikt. De ochtend staat in het teken van de grote ideeën. Wat willen we bereiken in onze wijken? Wat zijn de grote vernieuwende ideeën waarmee we dit kunnen bereiken? De middag zoomt in op de praktische stappen die nu al gezet worden om wijken van de toekomst te realiseren. De praktische realiteit staat vaak in scherp contrast met de grote ideeën. Het is echter niet onmogelijk! Waar zien we voorbeelden van dat het wel lukt? En wat kunnen we daarvan leren?  

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze steeds drukkere steden veilig blijven? Welke rol spelen preventie en repressie daarin, en hoe vinden we tussen beiden een goede balans? Onder gespreksleiding van Patrick van den Brink (directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) zal het aanjaagteam Ondermijning in de ochtend de aftrap verzorgen over de aanpak hiervan. Hoe kunnen gemeenten samen met justitie, politie en bijvoorbeeld de Belastingdienst de georganiseerde misdaad hard aanpakken? Tevens gesprekken over hoe ondermijning kan worden voorkómen door de weerbaarheid van het bestuur te vergroten, het bedrijfsleven er bij te betrekken of door de inzet van big data?. Innovatieve en verrassende voorbeelden uit de praktijk van verschillende steden komen aan bod. De middag starten we met een lezing van Pieter Winsemius (voormalig minister en voorzitter van het BOA Platform) over maatwerk in het veiligheidsbeleid. De ene buurt is de andere niet en daarom vraagt elke buurt om een eigen aanpak. Welke rol spelen veiligheidsgevoelens? Hoe zorg je voor een werkzame mix van handhaving, zorg en preventie in een buurt? Lokale voorbeelden van effectief buurtmaatwerk passeren de revue.

Excursies

Gaststad Amersfoort organiseert excursies naar de meest innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten in en rond Amersfoort, onder leiding van gidsen van de gemeente. Het Eemhuis, thuisbasis voor de Bibliotheek, het Stadsarchief, Scholen in de Kunst en Kunsthal KaDE, is het culturele hart van Amersfoort en een dragende kracht onder de ontwikkeling van het Eemplein. Het gebouw is een ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten (NRA) en één van Amersfoorts architectonische hoogtepunten, zowel buiten als binnen.
Langs de Eem maar aan de andere kant van het spoor dan de historische Binnenstad, vormen het Eemplein en De Nieuwe Stad recente toevoegingen aan het Stadshart van Amersfoort.

Wilt u meer weten over de uitdagingen van het creëren van een aanvulling op het bestaande centrumgebied en smullen van prachtige architectuur? Dan is deze excursie iets voor u.

Meer info: https://heteemhuis.nl/

 

 


Stichting Elisabeth Groen nodigt u graag uit voor een excursie naar het voormalige ziekenhuisterrein waar een stadspark voor en door bewoners wordt gerealiseerd.

Het park is op vele manieren uniek te noemen. Zo werden de plannen voor dit park vanaf de start ontwikkeld in gelijkwaardige samenwerking van gemeente en betrokken buurtbewoners. Het resultaat daarvan is een plan waarmee niet alleen herstel van bepaalde natuurwaarden wordt gerealiseerd, maar waarin ook sociale, recreatieve en educatieve functies zijn opgenomen. Ook uitzonderlijk: het beheer van het park wordt aan ons, de bewoners van Amersfoort toevertrouwd.

Met een korte wandeling door een deel van het stadspark presenteren wij de voortgang van onze plannen. We laten de betekenis van dit initiatief voor de stad en groepen als natuurliefhebbers, recreanten, omwonenden en scholen zien. De bestuurlijke en politieke achtergronden rond de besluitvorming over dit project komen zeker ook aan bod.

Meer info: www.elisabethgroen.nl


A Balancing Act
15.09.2018 – 06.01.2019

In Kunsthal KAdE is vanaf 15 september de groepstentoonstelling A Balancing Act te zien. Met diverse kunstwerken van kunstenaars uit binnen- en buitenland werkend in verschillende disciplines. Maar met één, direct herkenbare, gemeenschappelijke deler: het zoeken naar evenwicht. Zo balanceert er een hyperrealistische olifant aan zijn slurf in de ruimte; Nasutamanus van de Franse kunstenaar Daniel Firman, zijn er twee werken van Alexander Calder; waarvan er één piepklein is, raken we uit balans bij het zien van de foto’s van Isabelle Wenzel; die werd opgeleid als acrobaat en nodigen interactieve installaties als die van Julien Thomas of van ontwerpersgroep HeyHeydeHaas uit tot deelname. Met deze uitgebalanceerde tentoonstelling laat Kunsthal KAdE de bezoeker middels dynamische en (schijnbaar) bewegende werken 'stilstaan' bij het begrip balans.

We zijn gesloten op maandagen, maar willen bij uitzondering graag open gaan om gasten van de Dag van de Stad te kunnen ontvangen en rond te leiden door de Kunsthal.  

Meer info: https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/a_balancing_act

Bijschrift: Daniel Firman, Nasutamanus, 2012, courtesy of Perrotin. Photo: Guillaume Ziccarelli


De wagenwerkplaats is een terrein van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), dat in 1904 werd aangelegd voor het herstellen en onderhoud van spoorwegmaterieel. De werkplaats ging in 1938 over naar de Nederlandse Spoorwegen, is tot 2000 in gebruik geweest en behoort tot het industrieel erfgoed van Amersfoort. De werkplaats is door 'Siesta' (Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort) in de schijnwerpers geplaatst en is in 2007 aangewezen als rijksmonument. Het gehele terrein is zo’n anderhalve kilometer lang en driehonderd meter breed. Sinds ongeveer 2002 worden er initiatieven genomen om het terrein een nieuwe bestemming te geven, waarin de nog bestaande industriële monumenten behouden blijven.

Wilt u meer weten over de plek waar u bent, de Wagenwerkplaats, en de boeiende direct aangrenzende wijk, het Soesterkwartier? Dan is dit uw excursie.

Vanuit het thema ‘Liefde moet van beide kanten komen’ vertellen Joke Sickmann, Heino Abrahams en Mariska Jacobi over de Wagenwerkplaats, de wijk het Soesterkwartier en het wijkmuseum.

Meer info: https://wagenwerkplaats.nl/

 


Ontdek tijdens de rondleiding in De Nieuwe Stad alles over de herbestemming van de voormalige Prodentfabriek en het succes van Picnic – de supermarkt van de toekomst.

De voormalige Prodentfabriek is getransformeerd tot een vernieuwde en bruisende plek: De Nieuwe Stad. Een stad in het klein, waar grote en kleine bedrijven zijn gevestigd met winkels, evenementen, horeca, onderwijs en een sterke gemeenschap. Deze bijzondere plek bruist, is volop in ontwikkeling en groeit op organische wijze. Door transformatie en nieuwbouw worden interactie, innovatie en samenwerking gestimuleerd. De Nieuwe Stad is daardoor een broedplaats voor stedelijke ontwikkelingsthema’s, zoals mobiliteit, duurzaamheid en de energietransitie.

Een mooi voorbeeld daarvan is het bijzondere bedrijf Picnic: dit innovatieve, duurzame en snelgroeiende supermarktconcept zag het levenslicht in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Vanuit de vroegere loods van de Prodentfabriek worden duizenden Amersfoortse klanten met elektrische bezorgwagentjes van boodschappen voorzien. Het duurzame supermarktconcept is inmiddels actief in bijna 60 steden. Tijdens de Dag van de Stad biedt Picnic een exclusief kijkje achter de schermen. Waar rijden die autootjes vandaan? Hoe weet Picnic voedselverspilling tot een minimum te beperken? En vooral: een supermarkt zonder winkels, hoe werkt dat?

We vertellen u er graag meer over tijdens deze excursie.
Meer info: www.denieuwestad.nl

Foto: Schipper Bosch


Ontdek hoe gentrificatie Lombok tot één van de populairste woonwijken van Utrecht maakte. Lombok ligt in Utrecht West, op loopafstand van het station, het Jaarbeurs-evenementencentrum, het Beatrix Theater en ernaast het Stationsgebied dat volop in ontwikkeling is. Het stadscentrum is op loopafstand, maar Lombok heeft zelf ook veel te bieden. De Kanaalstraat, met zijn vele winkels en activiteiten, loopt door de lengte van het gebied.

Deze voormalige arbeidersbuurt is één van de populairste woonwijken van Utrecht geworden. De demografische samenstelling van de wijk veranderde door de toestroom van jonge gezinnen. Lombok biedt een aantrekkelijke mix van verschillende voorzieningen zoals wonen, winkels en een eigentijdse moskee met een sociaal cultureel centrum. Door de opwaardering van de ‘Kop van Lombok’ en het aangrenzende stationsgebied zal de locatie de komende jaren alleen nog maar aantrekkelijker worden.

Tijdens de excursie lopen we door Lombok en ontdekt u deze levendige wijk. Op de ‘Kop van Lombok’ eindigen we bij appartementencomplex Buenos Aires. Dit grootschalig binnenstedelijk project is ontwikkeld door BPD, opgeleverd in 2014 en bevat 84 woningen, winkels en een parkeerkelder. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met gemeente én bewoners.

Bijzonder zijn de ‘commons’ zoals de besloten binnenplaats en de gezamenlijke daktuin waar bewoners zich kunnen terugtrekken binnen stad. We laten u hier graag ook de rust beleven die de bewoners hier waarderen.


Deze excursie neemt u mee naar het voormalige SNS-bankgebouw in Amersfoort. Deze staat al jaren grotendeels leeg. Ambitie van BPD en haar partner LATEI is om dit pand in het centrum te transformeren en hiermee een bijdrage te leveren aan de invulling van het Stadshart van Amersfoort. Op deze locatie midden in de stad gaan we met elkaar in gesprek over nieuwe vormen van samenwerking in stedelijke transformatie- en herstructureringsgebieden. Nadenken over de stad van de toekomst, is ook nadenken over en oefenen met innovatieve vormen van samenwerking.

Zo is BPD in Utrecht een samenwerking aangegaan met woningcorporatie Mitros om samen te werken aan de stad van de toekomst waarbij thema’s als verdichten, versnellen en differentiëren centraal staan. Er worden daarbij ook concrete toepassingen van de inclusieve stad, de betaalbare stad en de kwalitatieve stad besproken. De gemeente Utrecht is hierbij, in het kader van stadsakkoorden, een belangrijke partner. Gezamenlijk hebben BPD, Mitros en de Gemeente Utrecht meegedaan aan een ‘100 dagen challenge’ die geïnitieerd was door de Provincie Utrecht in het kader van de versnelling van de woningopgave. Tijdens deze excursie wordt de ‘100 dagen challenge’ verder toegelicht. En wordt gekeken hoe innovatieve vormen van samenwerken, ook elders in het land, verder kunnen worden gebracht.

A+O fonds Gemeenten nodigt uit!

Gemeenten staan middenin de maatschappij en zijn de enige overheid waar inwoners dagelijks in en uitlopen. Werken in gemeenten betekent de vraag van de inwoners vertalen naar antwoorden in onder meer sociaal en fysiek domein, kennis van wet en regelgeving, communiceren en kennis van het netwerk om de gemeente heen. Hoe houd je je staande in deze complexe en uitdagende werkomgeving? Bruis staat voor Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen. 
Tijdens de excursie gaan we Amersfoort vanaf een afstand bekijken. Tijdens de workshops nemen we deelnemers mee met de laatste ontwikkelingen waardoor je geinspireerd wordt om in je werk mee aan de slag te gaan: Bruis jij met ons mee?

Informatiemarkt

Kom naar de Informatiemarkt en ontmoet de partners van de Dag van de Stad, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Graag vertellen ze wat ze voor je kunnen betekenen. In de treinwagons vinden diverse interessante en interactieve sessies plaats. Zoek je de laatste boeken van de spreker die je net hoorde? Ga dan naar de boekenkraam, daar zijn ze allemaal te koop. Verder vind je op de Informatiemarkt de lekkerste koffie en thee en de lunchpakketten. Vanaf 16.30 uur is hier de informele netwerkborrel.

Bezoekersinformatie & contact

Over de Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad komen naar schatting 2.000 mensen bij elkaar die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden en stedelijke regio’s. De dag is bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers uit alle steden en stedelijke regio’s van Nederland. De dag staat in het teken van inspireren, informeren, agenderen, verbinden en bouwen met elkaar. Alle vakdisciplines en maatschappelijke werkvelden zijn vertegenwoordigd, omdat we geloven dat grote kansen en prangende uitdagingen voor de steden het beste integraal kunnen worden aangepakt.

In 2017 vond de eerste editie plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Aanleiding is de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties op 31 oktober. De dag wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Platform31, G4 en G40 in nauwe samenwerking met onderstaande partners.

Locatie en bereikbaarheid

De Dag van de Stad 2018 wordt op 29 oktober 2018 van 09.00 tot 17.30 uur gehouden op de Wagenwerkplaats in Amersfoort (Piet Mondriaanplein 61). De hoofdlocatie de Rijtuigenloods bevindt zich op 5 minuten lopen van Amersfoort Centraal Station. Met de auto is de locatie goed te bereiken via uitvalswegen A28 en A1. Gratis parkeren op eigen terrein; laadpalen voor elektrische auto’s aanwezig.

Communicatie

Wil je samen met ons zorgen voor dé ideale mix van bezoekers? Maak dan in de communicatie gebruik van deze toolkit. Hierin vind je logo’s, banners, de uitnodiging en een standaard nieuwsbericht.

Contact

Wil je meer weten over de Dag van de Stad? Neem dan contact met ons op: info@dedagvandestad.nl.

Organisatie

rijksoverheid g4 g40 ipo vng Amersfoort platform31 NKN agendastadPartner

bpd
Premium sponsor

aofonds

Impressie 2017

Vorig jaar kwamen voor het eerst ruim 1.500 bestuurders, ambtenaren, ondernemers, actieve inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers die werken aan de stad samen op één dag. Op de Dag van de Stad 2017 kregen zij input om aan de slag te gaan met de opgaven die spelen in de stad en stedelijke regio’s. Uit de evaluatie bleek, met een gemiddeld cijfer van 8/10, dat de bezoekers erg positief waren. “Zoveel aanbod, zoveel keuze, het is een snoepwinkel, ik heb keuzestress”, waren veel gehoorde reacties op Twitter. “Maar het uitgebreide programma laat juist de veelzijdigheid van de stad zien”, zegt één van de bezoekers in de after-movie.